15 oktober, 2011. Det verkar som om den mekanism i vår hjärna, som gör att de nervkopplingar som används förstärks och att de som inte används förtvinar, är intimt förknippad med vårt minne. Det saknas en specifik avgränsad plats där våra minnen lagras, motsvarande hårddisken i en dator. Man kanske snarare kan förstå minnet som något som finns i hela vår hjärna, eller kanske till och med i hela vår kropp, där det hålls levande över tid som mönster av neural aktivering.

20 november, 2011. Människor är konstruktörer. Vi har överlevt och utvecklats genom att bygga verktyg och maskiner. Därför blir det svårt ...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2011-10-15.html