8 april, 2019. ...nskvärt med den typen av stämningsmässig rörlighet hos extremindivider för att hålla den större samhällskroppen vid liv.

19 juli, 2019. Om man inte betalar för produkten, är man produkten, vilket ibland kan stämma, men det är viktigt att poängtera att motsatsen inte alltid är sann. Även om man betalar kan man fortfarande säljas vidare som en produkt. Det sägs att Vladimir Lenin ska ha sagt att När det är dags att hänga kapitalisterna kommer de slåss om att få sälja repen. Jag menar att de, även om de kan försörja sig på repen, också kommer att sälja kistor. Eller mer passande i det här sammanhanget: Att de, även om de försörjer sig på repen också kommer att använda informationen om vilka som är närmast sörjande för att kunna sälja tröst- och sorgprodukter till dem.

26 juli, 2019. Jag behöver akta mig för det som i litteraturen kallas för Lowering-the-standards-problemet. Det innebär att man...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2019-07-19.html