13 december, 2019. ...m och vara som oss. De lät sig dessvärre inte tvingas till det. Till mänsklighet. I slutändan blev vi bara mer som dem.

16 oktober, 2019. Mycket av den AI som utvecklas idag kan ses som stödfunktioner, som ersätter funktioner som människor tidigare ansvarat för själva. Det man ger bort bildar i förlängningen funktionsnedsättningar. Så vilka handikapp är du beredd att utveckla för att få ett mer bekvämt och effektivt liv? Gör det något annat med oss? Med vår känsla av att vara kopplade till vår omedelbara fysiska verklighet och att höra hemma där?

22 december, 2019. I skuggan av varje ny digital koppling sker en motsvarande frånkoppling. Tyst, utanför vår uppmärksamhet. Bort från vår...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2019-10-16.html