19 september, 2019. ... dock mer troligt endast ett alibi för att få öka sin kommersiella prediktionskraft obehindrat (min anm. december 2019).

24 oktober, 2019. Jag låter min blick vila på ett objekt som ser ut som en gammal transistorradio. Några sekunder senare ser jag att det i själva verket är några DVD-filmer som står bredvid varandra. Jag tänker på att nån sa att när man väl har sett något på ett nytt sätt är det omöjligt att gå tillbaka till det tidigare sättet att se det. Ofta används uttrycket för att beskriva något som man anser vara ett stort avslöjande av en inneboende sanning, en insikt, men ibland är det bara en ny låsning i ett annat godtyckligt sätt att tolka situationen.

26 oktober, 2019. Människor har typiskt ett starkt behov av att umgås med varandra. Äta tillsammans och tala om vardagliga händelser, väd...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2019-10-24.html