24 oktober, 2019. ... inneboende sanning, en insikt, men ibland är det bara en ny låsning i ett annat godtyckligt sätt att tolka situationen.

26 oktober, 2019. Människor har typiskt ett starkt behov av att umgås med varandra. Äta tillsammans och tala om vardagliga händelser, vädret eller liknande. Jag tänker att man inte ska se det huvudsakliga syftet som konkret informationsutbyte. Gör man det framstår det ofta som en helt meningslös retorisk dans. Interaktionen besvarar närmast frågor som Är jag välkommen och trygg i den här gruppen? Får jag vara med? Duger jag?, vilka, om de besvaras bejakande innebär minskad risk för uteslutning och utsatthet för våld. Det är viktig att föra in liknande mekanismer i maskinella intelligenser av det skälet. Skamkänslor. Drift mot gemenskap. Rädsla för uteslutning.

8 november, 2019. Många nystartade teknikföretag erbjuder en plattform där material från en mängd olika källor samlats på en plats. Istäl...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2019-10-26.html