8 november, 2019. ...pulera både politiskt och konsumtionsmässigt. Det behöver tydliggöras att vi äger våra liv och att de inte är till salu.

13 december, 2019. Enligt skapelseberättelsen skapade Gud oss i sin egen avbild. Jag skulle säga att vi, från ett icke-religiöst perspektiv, snarare skapat idén om Gud i vår egna mänskliga avbild. Nu är vi på väg att göra detsamma med våra digitala konstruktioner. När vi iklär oss gudarollen vill vi att maskinerna ska se ut som och vara som oss. De lät sig dessvärre inte tvingas till det. Till mänsklighet. I slutändan blev vi bara mer som dem.

16 oktober, 2019. Mycket av den AI som utvecklas idag kan ses som stödfunktioner, som ersätter funktioner som människor tidigare ansvarat...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2019-12-13.html