16 oktober, 2019. ... något annat med oss? Med vår känsla av att vara kopplade till vår omedelbara fysiska verklighet och att höra hemma där?

22 december, 2019. I skuggan av varje ny digital koppling sker en motsvarande frånkoppling. Tyst, utanför vår uppmärksamhet. Bort från vår förkroppsligade direkta verklighet. Vi sugs in i en global massa som sakta tar oss längre och längre bort ifrån oss själva.

29 februari, 2020. Igår sköts Olof Palme för 34 år sedan. Vi gick förbi mordplatsen. Det fick mig att tänka på vad jag ägnar mitt liv åt. ...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2019-12-22.html