1 mars, 2020. ...n ekonomivetenskaplig synvikel se: Zuboff, S. (2020). The Age of Surveillance Capitalism. Hachette Book Group USA

19 mars, 2020. Filterbubblor tillåter oss att gömma vår egentliga självalienering och får oss att känna oss hela och rimliga, som att vi tillhör en grupp som delar gemensamma värden, även då samhället utanför oss slitits isär och splittrats. Filterbubblorna och personifieringen kör in osynliga väggar mellan alla individer. Utmålar de andra individerna som fiender i en konkurrens om vem som är den bäst optimerade individen. Den som kan få flest gillamarkeringar på sina inlägg. Det osynliggör den centrala eliten. Det försämrar även varje enskild individs möjlighet att kunna påverka sina basala livsbetingelser genom alla beroendeframkallande bekvämlighetsverktyg. Atomiseringen och av-autonomiseringen gör folket långsamt svagare och lättare att kontrollera.

29 mars, 2020. Jag tycker inte att begreppet övervakningskapitalism helt fångar essensen i den industrin. Övervakning andas en ...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2020-03-19.html