15 juli, 2020. ...gna förmågor, våra egna upplevelser och mellan oss och andra människor. Till slut var hela samhällskroppen sönderslagen.

3 augusti, 2020. Brist har blivit en bristvara hos de väl bemedlade klasserna. Begränsningar visar sig ha ett värde, som inte bör definieras utifrån vad det inte är, alltså icke-överflöd, utan i sin helt egna rätt. Ingen bekvämlighet kan ersätta det naturliga lugn som kommer av att handskas med tillräckliga, men begränsade resurser och valmöjligheter. Alla andra tillstånd borde försätta oss i hysterisk gungning, ge oss en gnagande oro över att något inte stämmer, eftersom det är precis så. Idén om oändliga resurser har alltid varit en illusion.

7 augusti, 2020. Språklig inramning 2. Språket blir en tvingande infrastruktur. En räls. En väv där mjuka och suddiga begrepp måste prec...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2020-08-03.html