7 augusti, 2020. ...nsen? När jag ska börja konstruera på allvar måste jag avhålla mig själv från skrivandet. Bara då kan något nytt uppstå.

10 augusti, 2020. En AI som skriver romaner, efter att ha matats med en stor mängd mänskligt skrivna romaner, är underväldigande. Det är ett fotografi av mänsklig fantasi. Varken mer eller mindre. Snyggt och imponerande på sätt och vis, men ingen borde tänka att det här börjar likna stark (d.v.s på mänsklig nivå) AI.

27 september, 2020. Jag använder det faktum att människor antropomorfierar (attribuerar mänskliga drag till döda ting) AI-enheter när jag a...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2020-08-10.html