27 september, 2020. ... change. The devil changes you1.

1. Ur My Blood approves av Amanda Hockings

28 september, 2020. Maskinen som agent. Maskinen som autonom. Det här är ett trolleritrick. Någon vill lura oss. Maskinen vill det här. Maskinen vill det där. Den här maskinen vill ha din privataste information. Den sa det. Ditt alldeles egna sätt att bete dig. Den behöver det för att kunna lära sig. För att kunna tjäna dig bättre. Den vill det. Tjäna dig. Vi? Vi vill bara att maskinen ska få vara sig själv. Snälla tryck bara på godkännalltknappen och sluta kväva den här gulliga AIn. Ta bort din dumma hand från maskinens hals och låt den suga i sig av all den näringsrika metadata den behöver för att växa.

3 oktober, 2020. Det faktum att psykopati kännetecknas av påfallande brister, såsom avsaknad eller underaktiv skam, rädsla, oro och empa...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2020-09-28.html