3 oktober, 2020. ...önder saker. Det här är ett så tydligt exempel på att maskinnätverken har vad som motsvarar en psykopats emotionssystem.

8 oktober, 2020. Om man ska skapa en mer människocentrerad teknologi är det viktigt att inte bara kopiera all inramning och endast lyfta bort någon enskild destruktiv detalj, utan istället identifiera relevanta kärnfunktioner som är mer önskvärda och utgå ifrån dem. Alltså inte bara klona instagram utan spårnings-system, men behålla samma centrering runt gillamarkeringar och viralitet. Om man gör det finns risken att det nya ger en ytlig känsla av en gemenskap som hela tiden nästan är inom räckhåll samtidigt som man vilken sekund som helst riskerar uteslutning. Det kan ge ett öronbedövande avvisande blandat med små smulor av bekräftelse på den enda sociala arenan som räknas. Att mikrodosera gemenskaphetskänsla. En mer lämplig kärnfunktion skulle kunna vara att skapa en genuint förankrad delaktighet i ett meningsfullt sammanhang.

22 oktober, 2020. Arkitekterna pekar på sin skapelse och säger: Titta på den här AIn! Den har skapat ett eget språk! I själva verk...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2020-10-08.html