22 oktober, 2020. ...vi till slut bli så menlösa och meningslösa som art att en framtida AI inte ens skulle behöva bry sig om att utrota oss.

18 november, 2020. Ett forum på sociala medier, betraktat som en social agent, är som en hopplöst skvallersjuk person. En punkt med brist på direktkontakt mellan människor, avskalad från mänsklighet, med relativ anonymitet. Det är så lätt av avförmänskliga den tredje part som skvallraren talar om. Det är också det som utgör lockelsen. Det finns något basalt socialt där. Det är ett behov hos oss. Tillhörighet. Med den gruppen som vi identifierar oss med. Och designen av plattformarna underlättar de här processerna som i isolation är destruktiva.

19 januari, 2021. Huawei blir utestängda från budgivning på de svenska 5G-näten. För att de anses företräda en spionorganisation. Vad men...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2020-11-18.html