18 november, 2020. ...m vi identifierar oss med. Och designen av plattformarna underlättar de här processerna som i isolation är destruktiva.

19 januari, 2021. Huawei blir utestängda från budgivning på de svenska 5G-näten. För att de anses företräda en spionorganisation. Vad menas? Det finns inte någon av budgivarna som inte representerar en spionorganisation. Hela infrastrukturen är konstruerad så. En sådan samhällsviktig funktion borde självklart vara konstruerad på ett sätt som gör att inte någon stat eller privat organisation har obehindrad tillgång till vad som händer där. Det är samhällsproblemet. Som döljs i narrativet med det ondskefulla Huawei.

31 mars, 2021. Maskininlärning är optimering. Det är inget annat. Man skulle kunna tro att människor också är grundlagda i optimering ...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2021-01-19.html