8 april, 2021. ...ducerar alltså navelskådande onanism, men tar ifrån oss vår autonomi. Bygger ut kvävande massövervakning utan gemenskap.

12 april, 2021. Det som kallas ekonomin, ett väsen som ingen har sett men alla tillber, trippar på tå omkring för att inte förarga. Den är fridlyst. Människor är det inte. Ekonomin behöver att vi ständigt konsumerar mer och mer. Om den inte växer dör den, och dör den tar den oss alla med i fallet. Som att den var en sol som allt liv var beroende av. Och inte ett gigantiskt korthus som aldrig borde ha byggts1.

1. Med ekonomin syftar jag här på det nuvarande penning- och banksystemet (där banker expanderar sin omsättning och skapar pengar från luft, har kakan kvar och äter den genom att göra enorma ekonomiska vinster utan risk) inte på alla möjliga framtida sätt att organisera transaktioner av varor och tjänster mellan människor. I den senare meningen kan ekonomin gå från att agera som ett skadedjur till att bli en pelare i samhället (min anm. oktober 2021).

28 april, 2021. Vad skulle en empati vara utan skam? Eller rättare sagt, vad skulle en empatisk förmåga vara utan affektsmitta; den aut...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2021-04-12.html