28 april, 2021. ... beträffande sitt själv. De drivs endast av jakten på positiva stimuli utan att hindras av rädsla, osäkerhet och genans.

11 maj, 2021. Sociala medierplattformar tar alla du känner som gisslan och kräver lösensumman: allt. Allt som är du. Dina tankar, dina känslor, dina spontana reaktioner, dina minnen, vad du längtar efter och vad du avskyr. Ge oss allt det. Trodde du att du skulle få tillbaka dina vänner då din idiot? Självklart inte, men du får höra deras röst genom den här sprakiga telefonledningen. Så att du vet att de fortfarande lever.

24 maj, 2021. Jag vill betrakta förhållandet mellan en enskild människa och en sociala medier-plattform som en relation där den perso...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2021-05-11.html