11 maj, 2021. ...vklart inte, men du får höra deras röst genom den här sprakiga telefonledningen. Så att du vet att de fortfarande lever.

24 maj, 2021. Jag vill betrakta förhållandet mellan en enskild människa och en sociala medier-plattform som en relation där den personens sociala nätverk riskerar att möjliggöra personens relation till plattformen som sådan, mer än vad plattformen möjliggör verkliga sociala kontakter för den personen. Jag vill undersöka på vilka sätt man kan förändra det förhållandet, genom en kombination av teknologisk arkitektur och lagstiftning. På vilka sätt kan man bygga en plattform där syftet är att gagna personens upprätthållande och fördjupande av befintliga kontakter såväl som skapandet av nya. Prosociala medier.

25 maj, 2021. Att AIn i sig själv vill saker är vilseledande. En villfarelse. Den vill ingenting. Vissa i AIns omedelbara närhet vill...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2021-05-24.html