24 maj, 2021. ...t gagna personens upprätthållande och fördjupande av befintliga kontakter såväl som skapandet av nya. Prosociala medier.

25 maj, 2021. Att AIn i sig själv vill saker är vilseledande. En villfarelse. Den vill ingenting. Vissa i AIns omedelbara närhet vill däremot saker. De som drar i trådarna bakom kulissen. De vill ha mer makt och resurser till sig själva och sin grupp / klass. Det är mänskligt. Jag tänker inte att det är fel på någon individs moral utan att hela systemet håller på att tippa över i en sanslös obalans mellan de som profiterar på nätverken och de som används av dem. Jag vill förändra det tillståndet.

29 maj, 2021. Jag ogillar termen gig-arbete. Det låser fast den som säger ordet i ett bestämt sätt att lösa problemet. Det framstår s...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2021-05-25.html