25 maj, 2021. ...i en sanslös obalans mellan de som profiterar på nätverken och de som används av dem. Jag vill förändra det tillståndet.

29 maj, 2021. Jag ogillar termen gig-arbete. Det låser fast den som säger ordet i ett bestämt sätt att lösa problemet. Det framstår som självklart att sämre bemedlade individer ska bjuda under varandra för att få de sista smulorna av medelklassens sopjobb. Det skulle kunna beskrivas, mer deskriptivt och lösningsmässigt öppensinnligt, som digitalt medierad lokal försäljning av varor och tjänster.

3 juli, 2021. Jag ser tv-serien Manhunter om Ted Kaczynski och fastnar för två exempel som polisen / beteendespecialisten nämn...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2021-05-29.html