17 juli, 2021. ... struktur som hjälper människor att återknytas till sin lokala gemenskap kan också med stor rätt kallas för intelligent.

18 juli, 2021. Är jakten på artificiell intelligens, det konstgjorda förståndet, inte bara fåfäng utan även gravt missriktad? En distraktion från det verkligt angelägna; de andra ickekonstruerade förstånden. Jag har satt upp målsättningen att konstruera en prosocial artificell intelligens, men borde jag egentligen bygga människocentrerade maskiner rätt och slätt? Inga konstigheter. Här har du en maskin som inte har några identitetsgrubblerier. Inte försöker vara människolik. Vet sin plats. Vad den gör? Den underlättar kommunikation och tillit mellan människorna. Varför? Vi tänkte att det skulle vara ett bra sätt att använda en maskin.

22 juli, 2021. En tanke som fortfarande är helt dunkel, en vag abstraktion, men kanhända betydelsefull och förhoppningsvis konkretiser...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2021-07-18.html