18 juli, 2021. ... kommunikation och tillit mellan människorna. Varför? Vi tänkte att det skulle vara ett bra sätt att använda en maskin.

22 juli, 2021. En tanke som fortfarande är helt dunkel, en vag abstraktion, men kanhända betydelsefull och förhoppningsvis konkretiseringsbar i framtiden: Jag vill att det prosociala maskineriet ska vara som en väv, som ett texturerat utrymme. Man kan beskriva det från andra hållet; vad det inte är: Det är inte en maskinintelligent igenkänning som kategoriserar något som mer eller mindre prosocialt och därefter straffar/belönar. Jag vill att det ska vara inherent i strukturen. Permanenta naturliga hinder och naturlig uppmuntran. Jag vill att prosocialitet ska kunna röra sig med lätthet igenom väven, flyta omkring och fortplanta sig. Antisocialitet ska fastna och absorberas.

11 september, 2021. Det kapitalistiska paradigmet har fått oss att måna om våra egna små gräsmattor. Skydda dem mot våra grannar. De förmed...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2021-07-22.html