7 oktober, 2021. ...t-till-enhet-nätverk (device-to-device network; d2d) där enheter kopplar direkt mot varandra utan central infrastruktur.

16 november, 2021. 5G-näten orsakar inte cancer. De är cancern. Ogrundad strålningsoro tar ljuset från viktiga frågor som bör ställas. Bland annat om den nivåhöjning av energislöseri och gränslös datahamstring det kan komma att innebära.

25 november, 2021. Att kalla vad som händer nu för klimatförändringar, och den teknik vi utvecklat för den digitala tidsåldern

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2021-11-16.html