16 november, 2021. ... som bör ställas. Bland annat om den nivåhöjning av energislöseri och gränslös datahamstring det kan komma att innebära.

25 november, 2021. Att kalla vad som händer nu för klimatförändringar, och den teknik vi utvecklat för den digitala tidsåldern bortser helt från vår agens. Det talas om klimatförändringarnas effekt på samhället, som om det var något som drabbade samhället och inte främst tvärtom; Att samhällsorganiseringen har haft och fortfarande har förödande effekter på klimatet. Digitalisering har blivit ett självändåmål och påståendet att det alltid är bättre att mata in något i en dator och att jobba i molnet1 har blivit till en oantastlig sanning.

1. Man kan lätt få för sig att molnet skulle vara en enskild mytologisk sak, medan det i själva verket är något mycket torrare, men också potentiellt mer skadligt; Det är helt enkelt andra datorer än din, som ägs av andra. Typiskt sett gigantiska privata företag med monopolställning inom sin specifika nisch.

23 december, 2021. Reglering får inte diskriminera små aktörer, genom att de kräver stora centraliserade rutiner och heltidsanställda juri...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2021-11-25.html