25 november, 2021. ...datorer än din, som ägs av andra. Typiskt sett gigantiska privata företag med monopolställning inom sin specifika nisch.

23 december, 2021. Reglering får inte diskriminera små aktörer, genom att de kräver stora centraliserade rutiner och heltidsanställda jurister för att hantera. Tvärtom borde de underlätta för de små att finnas kvar och försvåra för monopolistiska jättar. De som är too big to act prosocially. Too big to care. Too big to be ashamed. De som är för stora helt enkelt. Dominansbeteenden frodas omgivet av för lite motstånd. I närvaro av svaghet.

30 december, 2021. All teknik som förmedlar, underlättar eller hindrar mänsklig interaktion kan beskrivas som en väv, ett texturerat utrym...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2021-12-23.html