7 januari, 2022. ..., men som överlåter till mänskliga fri-vilja-handlingar inom den mjukare väven att frambringa ett mer hållbart samhälle.

24 januari, 2022. Om vi bara överför slit-och-släng-logiken mot hållbarhet inom det nuvarande digitala landskapet, så kommer resultatet inte bli hållbart. Det nuvarande systemet är fyllt till bredden av med hänsynslös rovdriftslogik. Jag är rädd för att det här misstaget kommer göras. Omställning inom det nuvarande digitala skadedjurs-systemet. Systemet som lever av smulorna som lämnas efter våra beteendemönster, som använder smulorna till att locka oss in i mer och mer ohållbar konsumtion. Jag vill förhindra att det misstaget görs genom att ta fram livskraftiga alternativ.

2 mars, 2022. När jag läser användarvillkoren till en app för kollaborativ konsumtion inser jag att det måste finnas saker som förhin...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2022-01-24.html