24 januari, 2022. ... i mer och mer ohållbar konsumtion. Jag vill förhindra att det misstaget görs genom att ta fram livskraftiga alternativ.

2 mars, 2022. När jag läser användarvillkoren till en app för kollaborativ konsumtion inser jag att det måste finnas saker som förhindrar eller åtminstone försvårar antisocialt beteende. Jag vill att det ska göras som ett distribuerat socialt tryck och inte som en centraliserad övervakande kontroll.

30 mars, 2022. Att se människor som agenter för förändring är bara vackra ord om man inte samtidigt är beredd att återföra mak...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2022-03-02.html