2 mars, 2022. ...eende. Jag vill att det ska göras som ett distribuerat socialt tryck och inte som en centraliserad övervakande kontroll.

30 mars, 2022. Att se människor som agenter för förändring är bara vackra ord om man inte samtidigt är beredd att återföra makten till dem.

2 juli, 2022. En problemformulering stipulerar lösningarna på sitt problem. Vilken apa som helst kan hitta en lösning då problemet re...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2022-03-30.html