30 mars, 2022. ...iskor som agenter för förändring är bara vackra ord om man inte samtidigt är beredd att återföra makten till dem.

2 juli, 2022. En problemformulering stipulerar lösningarna på sitt problem. Vilken apa som helst kan hitta en lösning då problemet redan är formulerat. Det kräver mer om vi ska ta oss utanför den gängse, existerande problemformuleringsramen och utforska de systemkritiska problem/lösningarna.

3 juli, 2022. Jag åker återigen buss i norrland. Utsikten är makalös men störs tyvärr av en skrikande informationsskylt om fri wifi s...

[OM BLOGGEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/2022-07-02.html