ANGÅENDE FRAMSTÄLLNING AV INTELLIGENS

Jag har ett starkt intresse för konceptet artificiell intelligens, effekter av interaktioner mellan människor och maskiner och hur ny teknik kan och bör byggas. Under de senaste åren har jag samlat mina anteckningar i förhoppningen om att de kommer vara värdefulla för mitt framtida jag och andra som intresserar sig för konstruktion av intelligenta maskiner. En loggbok för mina osanktionerade efterforskningar. Vissa av texterna, framför allt av de som har en amhällsinriktad snarare än introvert eller teknologisk ton, kommer publiceras här. Kontakta mig gärna via epost på adressen: arvid@arvidmarklund.se.

Arvid Marklund, leg. psykolog.

[RSS]   [IN ENGLISH]  [FÖRSTA TEXTEN]   [SENASTE TEXTEN]

https://aiblogg.arvidmarklund.se/index.html